A2-taseme inglise keele koolitus (e-kursus)

Общая информация
Объем: 20 акад. часа (-ов)
 • Самостоятельная работа: 20 акад. часа (-ов)
Цена для участника: 60.00
Число участников: 5 до 30 участников
Описание
Результаты обучения:
 • valdab A2 tasemel grammatikat;
 • valdab A2 tasemel sõnavara.
Целевая группа в свободной форме: A1 taseme läbinud täiskasvanud õppurid, teadmisi värskendada soovivad täiskasvanud õppurid.
Описание содержания:

Teemad:

 • A1 taseme teemade kordamine, pere ja kodu.
 • Lihtminevik jaatus, pood.
 • Lihtminevik eitus, kohvik.
 • Lihtmineviku küsimuste moodustamine, numbrid+järgarvud.
 • Kestev minevik jaatus, aastaajad.
 • Kestev minevik eitus, pühad.
 • Kestev minevik küsimused, hobid.
 • Eessõnad: aega näitavad eessõnad, elulugu.
 • Eessõnad: tegusõnad+eessõnad, tänav.
 • Kordamine.
Форма обучения: veebipõhine
Описание учебной среды: Koolitus on 100% veebipõhine ja see toimub Moodle keskkonnas.
Способы оценок: Kursusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist ja iga osa läbimisel sooritab osaleja enesekontrolli testi (sõnavara, grammatika ja lõputest), mille läbimise lävendiks on 51%.
Условия окончания:

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid.

Тип документа: Tunnistus või tõend
Язык проведения эстонский язык
Группа учебной программы: Keeleõpe
Учреждение-организатор: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Руководитель проектов: Liis Johanson, liis.johanson@ttk.ee
Преподаватели:

Искать проведение этого учебного мероприятия в календаре

Вернуться в портфель курсов