A2-taseme inglise keele koolitus (e-kursus)

General information
Workload: 20 acad/h
 • Independent: 20 acad/h
Price: 60.00
Number of participants: 5 To 30 participants
Description
Learning outcomes:
 • valdab A2 tasemel grammatikat;
 • valdab A2 tasemel sõnavara.
Target group description: A1 taseme läbinud täiskasvanud õppurid, teadmisi värskendada soovivad täiskasvanud õppurid.
Description:

Teemad:

 • A1 taseme teemade kordamine, pere ja kodu.
 • Lihtminevik jaatus, pood.
 • Lihtminevik eitus, kohvik.
 • Lihtmineviku küsimuste moodustamine, numbrid+järgarvud.
 • Kestev minevik jaatus, aastaajad.
 • Kestev minevik eitus, pühad.
 • Kestev minevik küsimused, hobid.
 • Eessõnad: aega näitavad eessõnad, elulugu.
 • Eessõnad: tegusõnad+eessõnad, tänav.
 • Kordamine.
Study form: veebipõhine
Learning environment: Koolitus on 100% veebipõhine ja see toimub Moodle keskkonnas.
Evaluation methods: Kursusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist ja iga osa läbimisel sooritab osaleja enesekontrolli testi (sõnavara, grammatika ja lõputest), mille läbimise lävendiks on 51%.
Criteria for completion:

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid.

Document type: Tunnistus või tõend
Language of instruction Estonian
Course description group: Keeleõpe
Organizing institution: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Project manager: Liis Johanson, liis.johanson@ttk.ee
Trainers:

Search on study calendar

Back to portfolio