A1-taseme inglise keele koolitus (e-kursus)

Üldinfo
Maht: 18 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 18 akad. tundi
Hind osalejale: 60.00
Osalejate arv: 5 kuni 30 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • valdab A1-tasemel grammatikat;
 • valdab A1-tasemel üldkeele sõnavara.
Sihtgrupp vabatekstina: Täiskasvanud õppurid, kes alles alustavad inglise keele õppimist või soovivad oma kunagi omandatud teadmisi värskendada.
Sisukirjeldus:

Teemad:

 • Inglise keele hääldusreeglid.
 • Tutvumine ja tervitamine.
 • Numbrid ja järgarvud.
 • Nädalapäevad ja ajamäärused.
 • Kuud ja aastaajad.
 • Vestlus – suhtluskeele küsimused ja vastused.
 • Perekond.
 • Tegusõna „olema“.
 • Kasulikud väljendid suhtlemisel.
Õppevorm: veebipõhine
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus on 100% veebipõhine ja see toimub Moodle keskkonnas.
Hindamisviisid: Kursusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist ja iga osa lõpus sooritab osaleja enesekontrollitesti ((sõnavara, grammatika ja lõputest), mille läbimise lävendiks on 51%.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Keeleõpe
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Liis Johanson, liis.johanson@ttk.ee
Koolitajad:
 • Kateriina Rannula (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli