Kodulehe/e-poe loomine ja internetiturunduse võimalused väikeettevõtjale (RKT)

Üldinfo
Maht: 60 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 40 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 7 kuni 12 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teab ja tunneb erinevaid internetiturunduse taktikaid ja oskab endale valida sobiva;
 • oskab koostada lihtsamat internetiturunduse tegevusplaani;
 • oskab hallata loodud veebilehte/e-poodi sisuhaldustarkvaraga WordPress;
 • oskab luua ja hallata Facebookis ettevõtte fännilehte;
 • oskab koostada uudiskirja e-postitarkvaras MailChimp;
 • oskab optimeerida veebilehte otsimootoritele.
Sihtgrupp vabatekstina: Ettevõtete või asutuste töötajad ning väikeettevõtjad, kes soovivad luua omale kaasaegset veebilehte/e-poodi ning kasutada internetiturunduse võimalusi oma toodete ja teenuste kuluefektiivseks turundamiseks internetis.
Eesmärgid: Omandada oskus kaasajastada toodete turundusvõimalusi, muuta turundamine kuluefektiivsemaks.
Sisukirjeldus:
 • internetiturunduse strateegia ja taktikad;
 • veebilehe anatoomia;
 • otsimootoriturundus;
 • e-postiturunduse strateegia ja taktikad ning e-kirja koostamine;
 • sissejuhatus Facebooki turundusse, kampaania planeerimine ja reklaam;
 • kliendiprofiili loomine ja sisuturunduse plaani koostamine;
 • veebilehe/e-poe loomine WordPressiga;
 • veebilehe optimeerimine otsimootoritele;
 • veebilehe statistika ja andmete analüüs;
 • MailChimpi kasutamine – e-postiturunduse tarkvara;
 • Facebooki fännilehe loomine ja haldamine;
 • reklaamide loomine Facebookis.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele (hea valgustus, ventilatsioon, õhutamise ja temperatuuri reguleerimise võimalus) ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: Kokkuvõttev hindamine
Osalemise/ alustamise eeldused: arvutikasutaja baasteadmised
Lõpetamise tingimused:

Õpe loetakse sooritatuks, kui õppija on omandanud õpiväljundid ja osalenud 70% ulatuses kontakttundides.

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt järgmiste ülesannetega:

 • koostatud on üks kliendiprofiil ja internetiturunduse tegevusplaan;
 • loodud on esmase sisuga täidetud veebileht;
 • loodud on ettevõtte fännileht;
 • e-posti turunduse tarkvara kasutamine (Facebook ja MailChimp seotud – töötav liitumisvorm; 
 • loodud on uudiskirjaga liitujate postiloend ning esimene uudiskiri.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Turundus ja reklaam
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Koolitajad:
 • Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Programm:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: Internetiturundus, koduleht, veebileht, SEO, e-pood, analüütika

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli