Logistikaprotsesside digitaalsed lahendused (RKT)

Üldinfo
Maht: 40 akad. tundi
  • Auditoorne: 20 akad. tundi
  • Praktiline: 20 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 18 kuni 20 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:


  • Omab ülevaadet erinevatest logistikaala simulatsioonidest
  • On pädev kasutama kaasaegseid logistika simulatsioone ja neid oma ettevõtte huvides kasutama
Sihtgrupid: Põhitegevuse ja valdkondade juhid
Sihtgrupp vabatekstina: Logistikud, ostujuhid, tarneahelajuhid, ekspediitorid
Eesmärgid: Koolituse põhieesmärk on saada ülevaade erinevatest simulatsiooniprogrammidest logistikas ja omandada oskus neid rakendada.
Sisukirjeldus:

Loengud ning praktiline töö toimuvad põimitult. Loengute teemad kinnistatakse praktilise töö käigus. Kursusel võetakse läbi järgnevad teemad:

  • Veomarsruutide planeerimine ning optimeerimine PTV Smart Tour Optimizer abil. Õpitakse ja sooritatakse Eesti     baasil kaupade laiali- ja kokkuvedu läbi simulatsiooni.
  • Laoprotsesside planeerimise digitaliseerimine ja lao efektiivsuse tõstmine Class simulatsiooni abil. Lao     protsesside projekteerimisprojekti läbitegemine.
  • Tarneahela digitaliseerimine ja efektiivistamine läbi Supply Chain Guru. Globaalse tarneahela näidisprojekti     koostamine ning selle kaitsmine.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: logistikalabor
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Lõpetamise tingimused:
  • Osalemise protsent: 70%
  • Testi positiivne sooritus. Hindeline skaalal 0…100%, 60% läbimiseks miinimum. 
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Transporditeenused
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Programm:

Näita programmi kirjeldust

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli