Tööstusrobotite programmeerimine (RKT)

Üldinfo
Maht: 96 akad. tundi
 • Auditoorne: 24 akad. tundi
 • Praktiline: 72 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 10 kuni 14 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • tunneb ülevaatlikult tööstusrobotite ehitust
 • omab ülevaadet kasutatavatest programmeerimiskeeltest
 • tunneb enim kasutatavaid käsklusi
 • oskab robotit rakendada tootmisliini näitel
 • oskab otsida vigu programmist või riistvarast ning neid kõrvaldada
 • oskab ühendada robotit andurite ja täituritega
Sihtgrupp vabatekstina: mehhatroonikud, elektrikud, automaatikud, tootmisliini hooldajad ja paigaldajad, tootmisinsenerid
Eesmärgid: Anda ülevaade tööstuslike robotite programmeerimisest, ning kasutuselevõtust. Andurite ning täiturite kasutamine koos robotiga
Sisukirjeldus:

Loengud ning praktiline töö toimuvad põimitult. Loengute teemad kinnistatakse praktilise töö käigus. Kursusel võetakse läbi järgnevad teemad:

 • Tööstusrobotite ehitus, toimimine ning lühiajalugu
 • Tööstusrobotite riistvara valik
 • Programmeerimistarkvara ülevaade
 • BASIC baasil programmeerimiskeele ülevaade
 • Programmi liigendamine ja alamprogrammid
 • Analoog ja digitaalsed sisendid ning väljundid, nende seadistamine
 • Programmi toimimise jälgimine, analüüs, veaotsing
 • Objektituvastusandurid ning nende ühendamine tööstusrobotiga
 • Pneumaatiliste ja elektriliste täiturite ühendamine tööstusrobotiga
 • Programmi koostamine vastavalt probleemülesandele
 • Programmi vormistamine ning kommenteerimise vajalikkus
 • Tööstusrobotid ning ohutus

Õppekava kood HM37K214
Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
probleemülesannete lahendamine arvestatud juhul, kui seade või programm töötab, mittearvestatud juhul, kui seade või programm ei tööta
test(id) positiivne sooritus: hindeline skaala 0...100%, 60% läbimiseks miinimum
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Laboratoorium, lauaarvutid, roboti õppekomplektid, pneumaatika ja andurite õppekomplektid
Hindamisviisid: kokkuvõttev hindamine
Osalemise eeldus: huvi automaatika, robotite ja/või programmeerimise vastu
Lõpetamise tingimused:
 • osalemise protsent: 70%
 • probleemülesannete positiivne sooritus: arvestatud juhul, kui seade või programm töötab, mittearvestatud juhul, kui seade või programm ei tööta
 • testi(de) positiivne sooritus: hindeline skaala 0...100%, 60% läbimiseks miinimum
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Elektroonika ja automaatika
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Koolitajad:
 • Samo Saarts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Programm/ tegevusliin:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: Tööstusrobotid , programmeerimine, automaatika
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli