Valgustus eksterjööris ja interjööris (RKT)

Üldinfo
Maht: 40 akad. tundi
 • Auditoorne: 20 akad. tundi
 • Praktiline: 20 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 20 kuni 25 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 •     oskab  hinnata valgusega seonduva olulisust tervikprojektis
 •       tunneb erialast terminoloogiat ja orienteerub üldiselt valgustehnilistes nõudmistes
 •       oskab valida sobiva valgustemperatuuriga valgusallikaid
 •       oskab kasutada kaasaegse valgustehnika võimalusi
 •       oskab valida valgusallikaid vastavalt ruumi funktsioonile ja vajadusele
 •       oskab valgusega muuta interjööri meeleolu
 •       oskab valida valgusallikaid vastavalt eksterjööri funktsioonile ja vajadusele
Sihtgrupp vabatekstina: Arhitektuurivaldkonna (arhitektuur, sisearhitektuur, sisekujundus, disain, maastikuarhitektuur) väikeettevõtete töötajad.
Eesmärgid: Tõsta valguse ja valgusega seonduva alast kompetentsi ja teadmisi toimiva keskkonna loomisel
Sisukirjeldus:
 • Valguse tähtsusest elusloodusele ja inimesele.
 • Eksterjööri valgustamise võimalused ja vajadused.
 • Interjööri valgustamise võimalused ja vajadused. Valgustehnoloogilised näitajad.
 • Tervisekaitse nõuded erineva funktsiooniga ruumidele.
 • Valgustid ja nende tüübid.
 • Valgusallikad.
 • Energiasääst ja valgustussüsteemide juhtimine.
 • Otsene valgus, kaudne valgus, valgus suunatud alt ülesse, piki seina, ülalt alla. Valguse temperatuur,  tihedus,  värvieristus, valgusreostus.


Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub valgusdisaini laboris.
Hindamisviisid: Kujundav hindamine
Lõpetamise tingimused:

Ülevaatlik valgustehniline analüüs vastavalt etteantud ülesandele.

 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Arhitektuur ja linnaplaneerimine
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Programm:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: Valgustehniline analüüs, valgustuse suunad ja võimalused eksterjööris ja interjööris. Valgustusega seonduvate tehniliste näitajate digitaalne analüüs (spets. programmid). Valgusreostus.

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli