3D joonestusprogrammi Sketchup algkursus

Üldinfo
Maht: 26 akad. tundi
 • Auditoorne: 2 akad. tundi
 • Praktiline: 18 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 6 akad. tundi
Hind osalejale: 100.00
Osalejate arv: 10 kuni 15 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Kursusel osaleja omandab pindmodelleerimise algtõed vabavaralise Sketchup’i baasil
 • Kursusel osaleja tunneb programmi enam vajaminevaid tööriistu ning oskab neid eesmärgipäraselt kasutada
 • Kursusel osaleja oskab 3D-modelleerimise tööriistu rakendada oma ideede teostamisel
Sihtgrupp vabatekstina: Sisekujundajad, ehitusplaneerijad, maastikukujundajad, tootearendajad, planeerijad.
Eesmärgid: Arvuti abil visualiseerimine ja sh kolmemõõtmeline visualiseerimine on muutunud vajalikuks paljudes valdkondades, kus varem kavandati paberil. Näiteks sisekujundajad, ehituse valdkonna spetsialistid, ruumikasutuse planeerijad, tootearendajad jms. Paljudel väikeettevõtjatel ei ole võimekust soetada kalleid ruumilise joonestamise ja kavandamise programme ning seetõttu on programm Sketchup taskukohaseks alternatiiviks.
Sisukirjeldus:

Kursusel õpitakse vabavaralise 3D programmi üldtoimimist ning võetakse läbi

järgmised teemad:

 • Ajalugu. Kasutusvaldkonnad. Terminoloogia. Graafikatüübid. Mudelite esitlustüübid
 • Joonestamine pindadega, joontega
 • Ruumiliste kujundite loomise tööriistad
 • Mudeli redigeerimine ja abivahendite kasutamine
 • Grupid ja komponendid
 • Lõiked. Kihid. Stseenid
 • Tekstuurid
Õpisündmuse teemad:
 • Ajalugu. Kasutusvaldkonnad. Terminoloogia. Graafikatüübid. Mudelite esitlustüübid
 • Joonestamine pindadega, joontega
 • Ruumiliste kujundite loomise tööriistad
 • Mudeli redigeerimine ja abivahendite kasutamine
 • Grupid ja komponendid
 • Lõiked. Kihid. Stseenid
 • Tekstuurid
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub Tartu Kunstikooli õppeklassis, kus on olemas vajalik õppetehnika ja esmased õppevahendid.
Koolitusel võib soovi korral osaleda isikliku arvutiga.
Hindamisviisid: Mitteeristava hindamise aluseks on kursuse raames teostatud praktilised tööd.
Osalemise eeldus: Arvuti kasutamise oskus.
Inglise keele oskus on soovituslik aga mitte vajalik.
Lõpetamise tingimused:

Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud kontakttundides vähemasti 70% ja on saavutanud õpiväljundid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Korraldav asutus: Tartu Kunstikool
Projektijuht: Maria Kiisküla, maria.kiiskula@tartukunstikool.ee, tel: 37253424196
Koolitajad:
 • Siim Soonsein (Tartu Kunstikool)

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli