Digitaliseerimine logistikas – praktilisi näiteid ja kasulikke mõtteid

Üldinfo
Maht: 16 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
  • Praktiline: 8 akad. tundi
Hind osalejale: 280.00
Osalejate arv: 6 kuni 16 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • Oskab defineerida digitaliseerimise vajadust
  • Analüüsib oma ettevõtte hetkeseisu digitaliseerimise aspektist lähtuvalt
  • Defineerib digitaliseerimisest tuleneva investeeringu suuruse ja tasuvuse lühemas ja pikemas perspektiivis
Sihtgrupid: Tehnikud ja keskastme spetsialistid, Tippspetsialistid
Sihtgrupp vabatekstina: Logistikavaldkonna tippspetsialistid ning alg- ja keskastme juhtid
Eesmärgid: pakkuda logistikavaldkonnas töötavatele tippspetsialistidele ning alg- ja keskastme juhtidele infot ja praktilist tuge digitaliseerimise vajalikkusest ja võimalustest äritegevuse edendamisel
Sisukirjeldus:

Digitaliseerimise vajalikkus ja mõttekus. Ettevõtte ühe logistikaprotsessi analüüs. As Is ja To Be. Kas digitaliseerimine muudab midagi? Valitud protsessi analüüsil esialgse tegevuskava koostamine. Vajalike ressursside defineerimine. Praktilised näited. Lähteülesande defineerimine digitaliseerimisprojekti alustamiseks. Kõrgkooli innovatsioonilabori võimaluste tutvustamine. Ettevõtete arendustegevuste toetamine.

Info struktureerimine ja andmemudeli roll protsesside juhtimises. Digiaudit, selle eesmärk ja olulisus. Äriinfosüsteemid, ettevõtte infohalduse tervikvaade.

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: logistikalabor LogLab 122
Hindamisviisid: test
Osalemise eeldus: töökogemus logistika valdkonnas
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Läbiviimise keel --
Õppekavarühm: Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Koolitajad:
  • Janek Popell (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  • Heiti Mering (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Märksõnad: logistika, digitaliseerimine, digitaliseerimine logistikas
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli