Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö

Üldinfo
Maht: 31 akad. tundi
 • Auditoorne: 12 akad. tundi
 • Praktiline: 12 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 7 akad. tundi
Hind osalejale: 115.00
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat
Õpisündmuse veebilink: https://digialgus.hitsa.ee/moodul-i/
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

 • kohandab internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õppijate õpitulemusi (ISTE 1.1.2); 
 • leiab ja kasutab õppematerjale praktikakogukonna/võrgustiku veebikeskkonnast (ISTE 5.1.2); 
 • kasutab õppetöös veebipõhist õpikeskkonda (blogi, koduleht, Google Drive jne) (ISTE 2.2.2); 
 • kasutab digivahendeid andmete kogumiseks, talletamiseks ja korrastamiseks (ISTE 3.4.3);
 • kasutab järjepidevalt erinevaid digitaalseid suhtluskanaleid õppijate, lapsevanemate ja kolleegidega suhtlemiseks (ISTE 3.2.2); 
 • panustab kooli, ainevaldkonna või õppekava arengule keskenduva töörühma tegevusse (ISTE 5.4.3); 
 • loob veebikeskkonna kasutajakonto ja loob/lisab sinna materjale, kasutab igapäevast tarkvara/ veebikeskkonda/riistvara juhendi abil, kasutab esitlusvahendeid, salvestab/kopeerib faile (ISTE 3.1.1).
Sihtgrupp vabatekstina: Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolis töötavale õpetajale,
tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed), haridustehnoloogile, õppejuhile,
õppeasutuse juhile.
NB! Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus.
Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on tutvustada õpetajatele veebipõhiseid vahendeid, mis hõlbustavad koostööd õpilaste, kolleegide ja lastevanematega.
Sisukirjeldus:

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 annab suuniseid hariduse kaasajastamiseks.  Mitmel korral on seal nimetatud üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustakse rahvusvahelist koostööd. Koostööoskused annavad meile kõigile võimaluse kaasata suuremat kogukonda, kasvatada võrgustikku, mis toetaks nii Sind kui Sinu õpilasi, rääkimata õpetajate omavahelisest koostööst.

Käesolev kursus jagab Sulle mitmeid nippe ja nõuandeid, kuidas veebi kaudu efektiivsemalt suhelda ja koostööd teha.

Loe lisaks Elyna Nevski artiklit "Infotehnoloogia aitab õpetajal ja lapsevanemal koostööd teha" (e-õppe Uudiskiri 07. september 2015). 

Õpisündmuse teemad:

Teema 1 – Google toodete tutvustamine, Google Drive: dokumendi ja arvutustabeli loomine

Teema 2 – Google koostöövahendite praktikum: Gmaili postkasti seadistamine ja listid, Google dokumendi ja arvutustabeli praktikum (e-õpe)

Teema 3 – Google Drive: Google Sites kodulehe loomine, Google Vormi loomine

Teema 4 – Ühistöövõimalused internetis (e-õpe)

Teema 5 – Ühistöö võimalused: praktikum

Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Kursusel toimub kolm kontaktpäeva + e-õpe. Koolitus jaguneb viieks teemaks. Teemad 1, 3 ning 5 läbitakse kontakttunnis, e-õppena läbitakse teemad 2 ja 4.
Osalemise/ alustamise eeldused: Koolitusel osaleja oskab kasutada veebilehitsejat (brauserit), teha lihtsamat tekstitöötlust, saata e-kirja, oskab mitut veebilehte samal ajal avada ja hallata.

Võimalusel võtta koolitusele kaasa nutiseade (tahvelarvuti, nutitelefon). Vajalik on Google konto olemasolu (Gmail).
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui osaleja:

 • on osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • on sooritanud e-õppe ülesanded vastavalt õpijuhistele õigeaegselt.
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel eesti keel
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Triin Saar, triin.saar@hitsa.ee
Koolitajad:
Programm:

Näita programmi kirjeldust

Märksõnad: Digialgus

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli