Ettevõtluskoolitus

Üldinfo
Maht: 160 akad. tundi
 • Auditoorne: 160 akad. tundi
Hind osalejale: 960.00
Osalejate arv: 7 kuni 15 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • analüüsib ennast ettevõtjana;
 • tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte, valib äriidee realiseerimiseks sobiliku ettevõtlusvormi;
 • analüüsib sihtturgu ja hindab potensiaalsete klientide teenuste vajadust;
 • analüüsib oma ettevõtte turundamiseks parimaid võimalusi;
 • koostab äriplaani finantsosa;
 • koostab äriplaani rahastuse taotlemiseks. 
Sihtgrupp vabatekstina: täisealised isikud, kes soovivad alustada ettevõtlusega ning koostada äriplaani välja valitud rahastajale
Eesmärgid: ettevõtlusega alustamiseks ettevalmistamine
Sisukirjeldus:
 • ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused;
 • äriidee analüüs/arendus, äriplaan (teksti ja finantsosa) ning selle koostamise põhimõtted;
 • toode ja turundus (toode/teenus; hind turundusmeetmena; reklaam, müügi- ja jaotuskanalid; turg, sihtrühmad, nende prognoos, turunduskommunikatsioon);
 • arvutiõpetus ja dokumendihaldus; 
 • finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt);
 • raamatupidamise põhialused;
 • maksunduse alused, maksustamine;
 • seadusandlus;
 • ettevõtte töökorraldus, k.a tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused); töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes;
 • ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused;
 • ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: valminud äriplaani esitlus ja kaitsmine
Lõpetamise tingimused:
 • äriplaan toetub äriidee kaardistusele 
 • äriplaan on koostatud lähtuvalt etteantud äriplaani vormist, esitatud on kõik äriplaani peatükid
 • koostatud on PowerPoint esitus äriplaani kaitsmiseks ja esitletud seda kaitsmiskomisjoni ees
 • osaletud on vähemalt 70% koolituse tundide mahust
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Koolitajad:
 • Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Meelis_Rebane/est
 • Tiia Murulaid (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  https://www.etis.ee/CV/Tiia_Murulaid/est
 • Siiri Luts (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Marge Kallaste (Bellestuudio OÜ)
 • Kati Nõuakas (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Aviva Gubaidulina (OÜ Aviva Consult)
 • Diana Tandru (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Kaidi Kallaste (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Valvi Kool (HELKSIINE MV OÜ)
 • Eva Vahtramäe (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  Täiskasvanute koolitaja kutsetase 7 Valdkonna (ettevõtlus/äriplaan) kogemus 21 aastat
 • Pertti Pärna (Rakvere Ametikool)
Märksõnad: ettevõtluskoolitus, äriplaani koostamine
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
3. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
4. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
5. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
6. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
7. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
8. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
9. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
10. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
11. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
12. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
13. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
14. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
15. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
16. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
17. koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
18. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
19. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
20. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
21. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
22. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
23. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli