Arduino robootika mBOT näitel

Üldinfo
Maht: 8 akad. tundi
  • Auditoorne: 2 akad. tundi
  • Praktiline: 6 akad. tundi
Hind osalejale: 45.00
Osalejate arv: 15 kuni 25 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbinu on võimeline iseseisvalt kasutama mBOT robotit ja Arduino arendusplatvormi õppetöös ja/või huvihariduses.

Sihtgrupp vabatekstina: reaalainete õpetajad, huvijuhid
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on arendada programmeerimisoskust, õppida tundma ja rakendama õppetöös mBOT robotit ja Arduino arendusplaati, vastavaid tarkvara arenduskeskondi, erinevaid elektroonikakomponente ja laiendusplaate. Koolitusel saavad osalejad esmase kogemuse mBOT roboti ja Arduino riistvara kasutamisega. Koolitus sobib ideaalselt ettevalmistuseks õpetajale, kellel soov osaleda enda õpilastega mõnel õpilasvõistlusel, nt Robotexil.
Sisukirjeldus:

Koolituse läbinu tunneb mBOT robotit põhiosasid, oskab neid kirjeldada ja kasutada mBOT õppetöö läbiviimiseks. Osalejaile tutvustatakse ning õpetatakse erinevaid mBlock programmeerimise keskkondi (mBlock 5 PC ja App). Koolituse käigus lahendatakse erinevaid ülesandeid lihtsamast (robot sõidab ümber tooli) keerulisemani (joonejälgimine). Programmeeritakse nii graafilises scratchilaadses keskkonnas kui C-programmerimise keeles. Päeva teises pooles käsitletakse sobiva Arduino või selle derivaadi valiku nüansse (võimekam ja odavam Idead Studio Iteaduino jne). Tutvustatakse, mis on Arduino arendusplaadi eelised mBOT või muude sarnaste ees. Õpetatakse kasutama Arduino IDE arenduskeskkonda ning seal näidiskoodide käivitamist. Osalejad teevad läbi näited elektroonikakomponentidega, nagu RGB valgusdioodi, lüliti, ADC anduri, mootorite, joysticki, ultraheli kauguse anduri ühendamise ja kasutamise kohta. Lisaks käsitletakse jadaliidest ja ekraani kasutamist. Vastavalt vajadusele õpetatakse elektroonika põhitõdesid pinge, voolu, takistuse, voldi, ampri, ja oomi osas. Koolitusel räägitakse juurde tausta, seletatakse täpsemalt riistvara võimalusi ja omandatakse professionaalse juhendaja abiga kõik õpitulemused. Koolitusel osalenu valmistatakse ette analoogseid ülesandeid õpilastega koolis läbi tegema.

Õpisündmuse teemad:

9.00 Kogunemine, tervitussõnad, osalejate tausta väljaselgitamine

9.15 Arduino robootika tutvustav mini-loeng

10.00 mBOT roboti arenduskeskkonna üles-seadistamine ja graafiline programmeerimine

10.45 Paus (15 min)

11.00 mBOT programmeerimine C keeles (joonejälgimine)

12.30 Lõuna (omaosalus)

13.30 Arduino (blink LED, RGB, serial, joystick, servo motor)

15.00 Paus (10 min)

15.10 Arduino (ekraan, kauguse andur, liidesed)

17.30 Koolituse lõpp


Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: Minimaalsed teadmised arvutite vallas, alustame algusest ja lõpetame ise koodi kirjutamisega. Varasem kogemus LEGO robootikaga on soovituslik eeldus olemiseks, sest koolitusel alustatakse teemadega tasemelt, kus LEGO robootika koolitused enamasti lõpetavad.
Lõpetamise tingimused:

Aktiivne osalemine kontaktõppepäeval ja praktiliste ülesannete lahendamine koolitusel.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Kristi Salum, Kristi.Salum@harno.ee, tel: 53422398
Vaatlev partner: Robotimeister OÜ
Koolitajad:
  • Alo Peets (Robotimeister OÜ)
Märksõnad: Arduino, mBOT, robot, robootika, programmeerimine, elektroonika
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
Arduino robootika mBOT näitel
Arduino robootika mBOT näitel - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: Koolituse läbinu tunneb mBOT robotit põhiosasid, oskab neid kirjeldada ja kasutada mBOT õppetöö läbiviimiseks. Osalejaile tutvustatakse ning õpetatakse erinevaid mBlock programmeerimise keskkondi (mBlock 5 PC ja App). Koolituse käigus lahendatakse erinevaid ülesandeid lihtsamast (robot sõidab ümber tooli) keerulisemani (joonejälgimine). Programmeeritakse nii graafilises scratchi laadses keskkonnas kui C-programmerimise keeles. Päeva teises pooles käsitletakse sobiva Arduino või selle derivaadi valiku nüansse (võimekam ja odavam Idead Studio Iteaduino jne). Tutvustatakse mis on Arduino arendusplaadi eelised mBOT või muude sarnaste ees. Õpetatakse kasutama Arduino IDE arenduskeskkonda ning seal näidiskoodide käivitamist. Osalejad teevad läbi näited elektroonikakomponentide nagu RGB valgusdioodi, lüliti, ADC anduri, mootorite, joysticki, ultraheli kauguse anduri ühendamise ja kasutamise näited. Lisaks käsitletakse jadaliidest ja ekraani kasutamist. Vastavalt vajadusele õpetatakse elektroonika põhitõdesid pinge, voolu, takistuse, voldi, ampri, ja oomi osas. Koolitusel räägitakse juurde tausta, seletatakse täpsemalt riistvara võimalusi ja omandatakse professionaalse juhendaja abiga kõik õpitulemused. Koolitusel osalenu valmistatakse ette analoogseid ülesandeid õpilastega koolis läbi tegema.
Päevakava: 9.00 Kogunemine, tervitussõnad, osalejate tausta väljaselgitamine
9.15 Arduino robootika tutvustav mini-loeng
10.00 mBOT roboti arenduskeskkonna üles-seadistamine ja graafiline programmeerimine
10.45 Paus (15 min)
11.00 mBOT programmeerimine C keeles (joonejälgimine)
12.30 Lõuna (omaosalus)
13.30 Arduino (blink LED, RGB, serial, joystick, servo motor)
15.00 Paus (10 min)
15.10 Arduino (ekraan, kauguse andur, liidesed)
17.30 Koolituse lõpp

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli