Arduino robootika mBOT näitel

General information
Workload: 8 acad/h
  • Classroom: 2 acad/h
  • Practical: 6 acad/h
Price: 45.00
Number of participants: 15 To 25 participants
Description
Learning outcomes:

Kursuse läbinu on võimeline iseseisvalt kasutama mBOT robotit ja Arduino arendusplatvormi õppetöös ja/või huvihariduses.

Target group description: reaalainete õpetajad, huvijuhid
Goals: Koolituse eesmärk on arendada programmeerimisoskust, õppida tundma ja rakendama õppetöös mBOT robotit ja Arduino arendusplaati, vastavaid tarkvara arenduskeskondi, erinevaid elektroonikakomponente ja laiendusplaate. Koolitusel saavad osalejad esmase kogemuse mBOT roboti ja Arduino riistvara kasutamisega. Koolitus sobib ideaalselt ettevalmistuseks õpetajale, kellel soov osaleda enda õpilastega mõnel õpilasvõistlusel, nt Robotexil.
Description:

Koolituse läbinu tunneb mBOT robotit põhiosasid, oskab neid kirjeldada ja kasutada mBOT õppetöö läbiviimiseks. Osalejaile tutvustatakse ning õpetatakse erinevaid mBlock programmeerimise keskkondi (mBlock 5 PC ja App). Koolituse käigus lahendatakse erinevaid ülesandeid lihtsamast (robot sõidab ümber tooli) keerulisemani (joonejälgimine). Programmeeritakse nii graafilises scratchilaadses keskkonnas kui C-programmerimise keeles. Päeva teises pooles käsitletakse sobiva Arduino või selle derivaadi valiku nüansse (võimekam ja odavam Idead Studio Iteaduino jne). Tutvustatakse, mis on Arduino arendusplaadi eelised mBOT või muude sarnaste ees. Õpetatakse kasutama Arduino IDE arenduskeskkonda ning seal näidiskoodide käivitamist. Osalejad teevad läbi näited elektroonikakomponentidega, nagu RGB valgusdioodi, lüliti, ADC anduri, mootorite, joysticki, ultraheli kauguse anduri ühendamise ja kasutamise kohta. Lisaks käsitletakse jadaliidest ja ekraani kasutamist. Vastavalt vajadusele õpetatakse elektroonika põhitõdesid pinge, voolu, takistuse, voldi, ampri, ja oomi osas. Koolitusel räägitakse juurde tausta, seletatakse täpsemalt riistvara võimalusi ja omandatakse professionaalse juhendaja abiga kõik õpitulemused. Koolitusel osalenu valmistatakse ette analoogseid ülesandeid õpilastega koolis läbi tegema.

Study event topics:

9.00 Kogunemine, tervitussõnad, osalejate tausta väljaselgitamine

9.15 Arduino robootika tutvustav mini-loeng

10.00 mBOT roboti arenduskeskkonna üles-seadistamine ja graafiline programmeerimine

10.45 Paus (15 min)

11.00 mBOT programmeerimine C keeles (joonejälgimine)

12.30 Lõuna (omaosalus)

13.30 Arduino (blink LED, RGB, serial, joystick, servo motor)

15.00 Paus (10 min)

15.10 Arduino (ekraan, kauguse andur, liidesed)

17.30 Koolituse lõpp


Study form: auditoorne
Pre-requisites: Minimaalsed teadmised arvutite vallas, alustame algusest ja lõpetame ise koodi kirjutamisega. Varasem kogemus LEGO robootikaga on soovituslik eeldus olemiseks, sest koolitusel alustatakse teemadega tasemelt, kus LEGO robootika koolitused enamasti lõpetavad.
Criteria for completion:

Aktiivne osalemine kontaktõppepäeval ja praktiliste ülesannete lahendamine koolitusel.

Document type: Tunnistus
Language of instruction --
Organizing institution: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Project manager: Kristi Salum, Kristi.Salum@harno.ee, tel: 53422398
Partner: Robotimeister OÜ
Trainers:
  • Alo Peets (Robotimeister OÜ)
Keywords: Arduino, mBOT, robot, robootika, programmeerimine, elektroonika
Here are events that are not related to any modules
Arduino robootika mBOT näitel
Arduino robootika mBOT näitel - General information
Study form: auditoorne
Description: Koolituse läbinu tunneb mBOT robotit põhiosasid, oskab neid kirjeldada ja kasutada mBOT õppetöö läbiviimiseks. Osalejaile tutvustatakse ning õpetatakse erinevaid mBlock programmeerimise keskkondi (mBlock 5 PC ja App). Koolituse käigus lahendatakse erinevaid ülesandeid lihtsamast (robot sõidab ümber tooli) keerulisemani (joonejälgimine). Programmeeritakse nii graafilises scratchi laadses keskkonnas kui C-programmerimise keeles. Päeva teises pooles käsitletakse sobiva Arduino või selle derivaadi valiku nüansse (võimekam ja odavam Idead Studio Iteaduino jne). Tutvustatakse mis on Arduino arendusplaadi eelised mBOT või muude sarnaste ees. Õpetatakse kasutama Arduino IDE arenduskeskkonda ning seal näidiskoodide käivitamist. Osalejad teevad läbi näited elektroonikakomponentide nagu RGB valgusdioodi, lüliti, ADC anduri, mootorite, joysticki, ultraheli kauguse anduri ühendamise ja kasutamise näited. Lisaks käsitletakse jadaliidest ja ekraani kasutamist. Vastavalt vajadusele õpetatakse elektroonika põhitõdesid pinge, voolu, takistuse, voldi, ampri, ja oomi osas. Koolitusel räägitakse juurde tausta, seletatakse täpsemalt riistvara võimalusi ja omandatakse professionaalse juhendaja abiga kõik õpitulemused. Koolitusel osalenu valmistatakse ette analoogseid ülesandeid õpilastega koolis läbi tegema.
Schedule: 9.00 Kogunemine, tervitussõnad, osalejate tausta väljaselgitamine
9.15 Arduino robootika tutvustav mini-loeng
10.00 mBOT roboti arenduskeskkonna üles-seadistamine ja graafiline programmeerimine
10.45 Paus (15 min)
11.00 mBOT programmeerimine C keeles (joonejälgimine)
12.30 Lõuna (omaosalus)
13.30 Arduino (blink LED, RGB, serial, joystick, servo motor)
15.00 Paus (10 min)
15.10 Arduino (ekraan, kauguse andur, liidesed)
17.30 Koolituse lõpp

Search on study calendar

Back to portfolio