Nutitelefonist kaugjuhitava roboti ehitamine Raspberry Pi näitel (iseseisvalt läbitavate materjalide pilootkoolitus)

Üldinfo
Maht: 8 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 10 kuni 15 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:
• teab erinevaid kiirprototüüpimise vahendeid robootikas,
• oskab installeerida ja seadistada miniarvutit Raspberry Pi
• oskab seadistada nutitelefoni ja Raspberry Pi omavahelist suhtlust
• oskab ehitada roboti mis kasutab miniarvutit Raspberry Pi ja nutitelefoni
• mõistab kuidas töötab lihtne robot mis on kontrollitav nutitelefonist

Sihtgrupp vabatekstina: Pilootkoolitus viiakse läbi üldhariduskoolide IT, füüsika ja huviringide õpetajatele, kes soovivad oma lastele pakkuda midagi enamat kui LEGO robotid võimaldavad.
Eesmärgid: Anda ülevaade kaasaegse tehnoloogia võimalustest ja koolituse lõpuks saavad kõik osalejad ehitada endale nutitelefonist juhitava roboti (mis on võimalik lisatasu eest kaasa osta). Roboti ehitamise käigus saavad osalejad teadmisi ja oskusi kuidas kasutada käsitööriistu, riistvara kiirarenduse vahendeid nagu (Raspberry Pi ja servo mootor) ning oskuse kasutada Raspberry Pi ja nutitelefoni tarkvara programmeerimise keskkondi.
Sisukirjeldus:

Igal noorel on taskus nutitelefon, kuid enamik neist kasutab seda vaid mängimiseks, harva ka helistamiseks. Pakume ainulaadset võimalust lastele, nende juhendajatele ja vanematele õppida, kuidas ehitada robot, mille hind on alla 100 euro ja mille ehitamine on lihtne. Antud robotil on edasiarendamise võimalus täiendavate andurite ja lisafunktsioonidega. Ja mis kõige toredam, osalejad saavad seda robotit juhtida enda nutitelefonist.

Õpisündmuse teemad:

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:
• kiirprototüüpimine robootikas,
• miniarvuti Raspberry Pi tutvustus ja selle kasutusvõimalused,
• servo mootor ja selle juhtimine,
• raspberry Pi installerimine ja esmane kasutamine,
• servo mootori juhtimiseks vajaliku tarkvara programmeerimine,
• raspberry Pi seadistamine ja programmeerimine suhtluseks nutitelefoniga,
• nutitelefoni tarkvara arendus ja paigaldamine
• nutitelefoni seadistamine ja programmeerimine suhtluseks robotiga
• roboti kere valmistamine ja ehitamine
• valminud roboti testimine ja rohkete täiendusvõimaluste tutvustus

Õppevorm: auditoorne
Osalemise eeldus: Hea arvuti kasutamise oskus
Lõpetamise tingimused:

Aktiivne osalemine auditoorsel tööl

Dokumendi tüüp: Tõend
Läbiviimise keel --
Väljatöötaja: HITSA
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Projektijuht: Katrin Kiilaspää, katrinkiilaspaa@gmail.com
Koolitajad:
  • Alo Peets (Robotimeister OÜ)
Märksõnad: Robootika, Raspberry Pi

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli