CAD-projekteerimine

Üldinfo
Maht: 120 akad. tundi
 • Auditoorne: 60 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 60 akad. tundi
Hind osalejale: 1080.00
Osalejate arv: 6 kuni 10 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • oskab jooniseid lugeda;
 • oskab jooniseid valmistada ja vormistada AutoCAD 2D keskkonnas, jooniseid edastada ning välja printida;
 • oskab valmistada ruumilisi mudeleid AutoCAD 3D keskkonnas;
 • oskab 3D mudeleid kasutada joonise vormistamiseks ja videoesitluse valmistamiseks;
 • oskab kasutada teatmematerjali (standardeid, parameetrite tabeleid);
 • oskab kanda joonise kujutistele mõõtmeid, tehnilisi märkusi ja tähistusi,
 • oskab hinnapakkumisi koostada
Sihtgrupp vabatekstina: tehnilise haridusega spetsialist, joonestaja
Eesmärgid: Anda teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi tehniliste jooniste valmistamiseks, vormistamiseks, edastamiseks vastavalt ISO standardi kaasaegsetele nõudmistele
Sisukirjeldus:
 • joonestamine 2D-keskonnas
 • jooniste lugemine ja vormistamine 
 • Excel, Word programmi kasutamine andmete töötlemiseks 
 • joonestamise automatiseerimise võimalused 
 • olemasoleva ruumi plaanistamine 
 • jooniste printimise võimalused 
 • programmeerimise võimalused 

Nõuded hindamisel:
Meetod Kriteerium
test positiivne sooritus alates 60%
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: arvutiklass, arvutiprogrammid AutoCAD, Excel, Word
Hindamisviisid: graafiline ülesanne arvutiprogrammiga
Osalemise eeldus: arvuti kasutamise oskus, eelteadmised joonestamisest, valmisolek iseseisvaks tööks
Lõpetamise tingimused:

Testi sooritamine

Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Koolitajad:
 • Agu Eensaar (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Olga Ovtšarenko (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Vitali Retšnoi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Anne Uukkivi (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Märksõnad: autoCAD, mudelite valmistamine, 2D, arvutigraafika
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
3. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
4. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
5. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
6. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
7. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
8. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
9. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
10. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli