CAD programmi Solid Edge algkursus

Üldinfo
Maht: 90 akad. tundi
 • Auditoorne: 90 akad. tundi
Hind osalejale: 1320.00
Osalejate arv: 6 kuni 10 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Oskab valmistada detailide tööjooniseid Solid Edge projekteerimiskeskkonnas 2D Draft (dft) vastavalt ISO standardite nõuetele;
 • Tunneb programmi erinevate töökeskkondade võimalusi ja oskab valmistada mitmesuguste lihtsamate masinaehituslike detailide mudeleid 3D modelleerimisega tavalises modelleerimiskeskkonnas [nii detaili (par) kui ka lehtmetalli (psm) keskkonnas], neid töödelda ja valmistada tööjooniseid 3D mudelitest;
 • Oskab valmistada mitmesuguste lihtsamate koostude 3D mudeleid koos detailidevaheliste vajalike sidemete loomisega 3D koostamise keskkonnas (asm). Keevitamise keskkonnas (pwd) oskab lisada ühendatavatele detailidele vajalikke keevisõmbluseid. Projekteerimiskeskkonnas (2D) (dft) aga oskab valmistada koostejooniseid nendest 3D mudelitest vastavalt ISO standardite nõuetele.
Sihtgrupp vabatekstina: Mehaanika ja metallitöö spetsialistid, masinaehituse eriala konstruktorid
Eesmärgid: Mehaanika ja metallitöö inimestele, masinaehituse eriala konstruktoritele õpetada algtasemel kasutama joonestusprogrammi Solid Edge, selle erinevaid töökeskkondi, menüüsid ja käske detailide ja koostude mudelite 3D modelleerimisega tavalises modelleerimiskeskkonnas ja 2D tööjooniste ning lihtsamate skeemide valmistamiseks vastavalt ISO standardite nõuetele.
Sisukirjeldus:
 • Solid Edge töökeskkonnad, menüüd, käsud, 3D mudelid ja 2D joonised.
 • Jooniste valmistamine 2D projekteerimise keskkonnas (dft) kooskõlas ISO standarditega. Seosed, mõõtmed, IntelliSketch töövahendid.
 • 3D detaili tavalises modelleerimiskeskkonnas (par) töötamine. Töövõtted ja tegevusjärjekord mitmesuguste erikujuliste detailide 3D mudelite valmistamisel.
 • Juhtjoone järgi looklevate pindadega ühtlase ja muutuva ristlõikega detailide 3D mudelite valmistamine.
 • 3D mudelitest jooniste valmistamine 2D projekteerimise keskkonnas kooskõlas kehtivate ISO standarditega.
 • Lehtmetalli töötlemise keskkonnas (psm) 3D mudelite valmistamine (painutamine, tõmbamine, sisselõiked jne). Joonised. Pinnalaotused.
 • Koostude valmistamine 3D koostamise keskkonnas (asm). Seoste määramine detailidele. Koostejooniste valmistamine 2D projekteerimise keskkonnas kooskõlas ISO standarditega. Keeviskeskkonna (pwd) kasutamine keevisjooniste valmistamiseks, keevisliidete tähistamine.
 • Detailidele materjali ja füüsikaliste parameetrite määramine.
 • Programmiga Solid Edge valmistatud jooniste kasutamine teistes graafikaprogrammides (nt AutoCAD).
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö viiakse läbi arvutiklassis
Hindamisviisid: Test
Osalemise eeldus: Tehniline haridus, masinaehituslike jooniste valmistamise ja lugemise minimaalne oskus
Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Koolitajad:
 • Vello Lillemets (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Peter Šverns (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Jaak-Evald Särak (Tallinna Tehnikakõrgkool)
 • Peeter Sokolov (asutusega seos puudub)
Märksõnad: solid edge, 3D mudelid, 2d joonised, masinaehituslikud joonised, cad projekteerimine
Kontaktpäevad, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
2. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
3. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
4. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
5. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
6. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
8. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
9. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
10. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
11. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
12. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
13. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
14. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
15. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
16. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
17. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
18. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
19. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
20. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
21. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
22. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
23. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
24. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
25. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
26. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
27. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
28. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
29. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
30. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õppekava toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli