Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM)

Üldinfo
Maht: 8 akad. tundi
  • Auditoorne: 8 akad. tundi
Hind osalejale: 185.00
Osalejate arv: 6 kuni 12 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • orienteerub BIM terminities
  • oskab algatsemel kasutada programmi Tekla BIMsight 
  • oskab eristada 3D ja BIM mudeleid
Sihtgrupp vabatekstina: ehitusettevõtete juhid, projektijuhid, objektijuhid ning objektiinsenerid
Eesmärgid: anda baasteadmisi ehitusinformatsiooni modelleerimisest
Sisukirjeldus:

Tutvutakse BIM põhimõtetega. Koolitusel tehakse läbi näidisprotsess, kuidas toimub mudeli loomine ning informatsiooni kasutamine osapoolte vahel. Koolituse praktikumis läbitakse algõpe mudelite vaatamise- ja vastuolukontrolli tarkvaras Tekla BIMsight. Lisaks tutvutakse vahendite ja lahendustega informatsiooni päringuteks ning informatsiooni jagamiseks (pilveserverid ja mobiilsed seadmed)


Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitusruumid on varustatud õppetööks vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega, vastavad õppetöö läbiviimise tingimustele ning töötervishoiu ja -ohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: test
Lõpetamise tingimused:

Osalemine auditoorses töös, testi sooritamine

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Koolitajad:
  • Aivars Alt (Tallinna Tehnikakõrgkool)
  • Siim Saidla (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Märksõnad: ehitusinfo modelleerimine, BIM, 3D

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli