Koolituskalender

Täpsem info
Täpsem otsing
Toimumise aeg Õppekava nimetus Õppevorm Toimumise koht Maht Korraldav asutus
21.05.2019 - 05.09.2019 Juht kui arengu toetaja auditoorne Rakvere linn 52 akad. tundi SA Archimedes
21.05.2019 - 21.05.2019 360° tagasiside meetodi praktiline seminar haridusasutuse juhi hindamiseks Registreerimine avatud auditoorne Tallinn 2 akad. tundi SA Innove
21.05.2019 - 21.05.2019 Avaliku teenistuse eetika juhtidele auditoorne 8 akad. tundi Sisekaitseakadeemia
22.05.2019 - 22.05.2019 Riskikommunikatsiooni koolitus kombineeritud Tallinn 8 akad. tundi Sisekaitseakadeemia
23.05.2019 - 06.06.2019 Noorsootöö nähtavaks nutika noorsootöö abil kombineeritud Tallinn 16 akad. tundi SA Archimedes
23.05.2019 - 23.05.2019 Veebiplatvormi kasutuselevõtt kutse- ja kõrghariduse instantsi näitel auditoorne Tallinn 6 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
23.05.2019 - 23.05.2019 Hariduselu kvaliteediga seotud kutseväärikuse edendamine ja korruptsiooniriskide ennetamine Eesti üld- ja kutsehariduskoolides ning koolieelsetes lasteasutustes auditoorne 8 akad. tundi Sisekaitseakadeemia
24.05.2019 - 25.05.2019 Huvikaitse noortevaldkonnas Tühistatud auditoorne Tallinn 17 akad. tundi SA Archimedes
29.05.2019 - 29.05.2019 E-kursuse kvaliteedimärk Registreerimine avatud auditoorne Tartu linn 4 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
30.05.2019 - 30.05.2019 Veebiseminar: Tehnoloogiakompass - asjade internet Registreerimine avatud veebipõhine 1 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Laeb veel otsingule vastavaid tulemusi