Koolituskalender

Täpsem otsing
Toimumise aeg Õppekava nimetus Õppevorm Toimumise koht Maht Korraldav asutus
09.06.2020 - 11.06.2020 Täienduskoolituste infosüsteemi Juhan juurutamine (e-õppes) veebipõhine - 8 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
18.08.2020 - 19.08.2020 eTwinningu suvekool Registreerimine avatud auditoorne Pärnu linn 16 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
11.09.2020 - 11.09.2020 LEGO WeDo 2.0 baaskoolitus Grupp on täis auditoorne Mustamäe linnaosa 8 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
28.09.2020 - 29.11.2020 Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: loodusained ja inimeseõpetus Registreerimine avatud veebipõhine - 39 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
28.09.2020 - 29.11.2020 Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine lasteaia- ja klassiõpetajale Registreerimine avatud veebipõhine - 39 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
28.09.2020 - 29.11.2020 Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: matemaatika Registreerimine avatud veebipõhine - 39 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
28.09.2020 - 29.11.2020 Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: kunsti- ja tehnoloogiaained ning kehaline kasvatus Registreerimine avatud veebipõhine - 39 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
28.09.2020 - 29.11.2020 Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus Registreerimine avatud veebipõhine - 39 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
10.10.2020 - 11.10.2020 LEGO Mindstorms EV3 I aste (algajatele) Registreerimine avatud auditoorne Mustamäe linnaosa 14 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus