Koolituskalender

Täpsem otsing
Toimumise aeg Õppekava nimetus Õppevorm Toimumise koht Maht Korraldav asutus
24.01.2020 - 27.03.2020 Digi ABC minu koolis Registreerimine avatud kombineeritud Tallinn 26 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
28.01.2020 - 28.01.2020 Veebiseminar "Eesti õpetajate ja haridustehnoloogide lemmiktöövahendid 2019" Registreerimine avatud veebipõhine 1 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
03.02.2020 - 05.04.2020 Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine lasteaia- ja klassiõpetajale Grupp on täis veebipõhine 39 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
03.02.2020 - 05.04.2020 Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: loodusained ja inimeseõpetus Registreerimine avatud veebipõhine 39 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
03.02.2020 - 05.04.2020 Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: kunsti- ja tehnoloogiaained ning kehaline kasvatus Registreerimine avatud veebipõhine 39 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
03.02.2020 - 05.04.2020 Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus Registreerimine avatud veebipõhine 39 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
03.02.2020 - 05.04.2020 Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: matemaatika Registreerimine avatud veebipõhine 39 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
05.02.2020 - 05.02.2020 Veebiseminar: uuenenud kvaliteedi hindamismudel eTwinningus Registreerimine avatud - 1 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
05.02.2020 - 05.02.2020 Virtuaalreaalsus koolis Grupp on täis auditoorne Tallinn 6 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
11.02.2020 - 11.02.2020 Digitaalse ohutuse õpetamine I ja II kooliastmes Registreerimine avatud auditoorne Tallinn 3 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Laeb veel otsingule vastavaid tulemusi