Koolituskalender

Täpsem info
Täpsem otsing
Toimumise aeg Õppekava nimetus Õppevorm Toimumise koht Maht Korraldav asutus
06.08.2019 - 27.06.2020 Informaatikaõpetajate ümberõpe Registreerimine avatud kombineeritud Tallinn 624 akad. tundi Tallinna Ülikool
06.08.2019 - 24.10.2019 Koostöised õppeviisid lõimitud aine- ja keeleõppes Registreerimine avatud auditoorne 60 akad. tundi SA Innove
12.08.2019 - 27.09.2019 LAK-õppe, keelekümbluse ABC Grupp on täis auditoorne 45 akad. tundi SA Innove
21.08.2019 - 30.08.2019 Rõiva drapeerimine figuuril Registreerimine avatud auditoorne Tallinn 20 akad. tundi Tallinna Tehnikakõrgkool
21.08.2019 - 22.08.2019 eTwinningu suvekool Registreerimine avatud auditoorne Pärnu linn 16 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
22.08.2019 - 04.10.2019 KOOSKÕLALINE KLASS: vaimselt terve ja hooliva klassi kujundamine Registreerimine avatud auditoorne Tallinn 32 akad. tundi SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus
22.08.2019 - 23.08.2019 Coachiv mentorlus ja tiimicoachimine praktika juhendamisel Tartu Registreerimine avatud kombineeritud Tartu linn 16 akad. tundi Tartu Kunstikool
26.08.2019 - 22.04.2020 Õpetaja innovatsioonilabor - koosloomel põhinevad õpetamispraktikad nüüdisaegseks matemaatika õpetamiseks Registreerimine avatud kombineeritud Tallinn 156 akad. tundi Tallinna Ülikool
26.08.2019 - 22.10.2019 Keelelise arengu probleemid - õppimisraskuste üks põhjusi kaasavas klassis Grupp on täis auditoorne Tartu linn 52 akad. tundi Tartu Ülikool
27.08.2019 - 05.11.2019 Pedagoogiline eestvedamine rühmas Grupp on täis auditoorne Tartu linn 50 akad. tundi Tartu Ülikool
Laeb veel otsingule vastavaid tulemusi