Koolituskalender

Täpsem otsing
Toimumise aeg Õppekava nimetus Õppevorm Toimumise koht Maht Korraldav asutus
09.12.2019 - 09.12.2019 Veebiseminar: Tehnoloogiakompass - tehisintellekt Registreerimine avatud veebipõhine 1 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
10.12.2019 - 11.12.2019 Kriisikommunikatsioon kombineeritud Tallinn 16 akad. tundi Sisekaitseakadeemia
10.12.2019 - 12.02.2020 SUHTED KOOLIS: tervet ja turvalist õpikeskkona kujundav suhtlemine Grupp on täis auditoorne Tartu linn 60 akad. tundi SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus (Avatud Meele Instituut, Tartu)
11.12.2019 - 11.12.2019 Avaliku teenistuse eetika auditoorne 8 akad. tundi Sisekaitseakadeemia
12.12.2019 - 12.12.2019 Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine kombineeritud Tallinn 8 akad. tundi Sisekaitseakadeemia
12.12.2019 - 12.12.2019 Alarmsõidukijuhi täienduskoolitus kombineeritud 16 akad. tundi Sisekaitseakadeemia
16.12.2019 - 17.12.2019 Õpetajate täiendusõpe prioriteetsel teemal Ohutus - digivaldkonna riskidega arvestamine modernes õpiruumis Registreerimine avatud auditoorne Viimsi vald 9 akad. tundi BCS Koolitus AS
03.01.2020 - 11.04.2020 IKT vahendite kasutamine matemaatikaõppes Grupp on täis kombineeritud Tartu linn 52 akad. tundi Tartu Ülikool
03.01.2020 - 03.01.2020 Õpetajate täiendusõpe prioriteetsel teemal Ohutus - digivaldkonna riskidega arvestamine modernes õpiruumis Registreerimine avatud auditoorne Rakvere linn 9 akad. tundi BCS Koolitus AS
06.01.2020 - 31.01.2020 CAD-projekteerimine Registreerimine avatud auditoorne Tallinn 64 akad. tundi Tallinna Tehnikakõrgkool
Laeb veel otsingule vastavaid tulemusi