Koolituskalender

Täpsem otsing
Toimumise aeg Õppekava nimetus Õppevorm Toimumise koht Maht Korraldav asutus
21.09.2019 - 21.09.2019 Nutitelefonist kaugjuhitava roboti ehitamine Raspberry Pi näitel - Tallinn 8 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
23.09.2019 - 02.02.2020 ProgeTiigri seadmete taotlusvooru koolitus Registreerimine avatud - 32 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
23.09.2019 - 17.11.2019 Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: matemaatika Grupp on täis veebipõhine 39 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
23.09.2019 - 17.11.2019 Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus Grupp on täis veebipõhine 39 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
23.09.2019 - 17.11.2019 Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine lasteaia- ja klassiõpetajale Grupp on täis veebipõhine 39 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
23.09.2019 - 26.11.2019 Supervisioon õpetaja töös auditoorne Kuressaare linn 58 akad. tundi Tallinna Ülikool
23.09.2019 - 17.11.2019 Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: loodusained ja inimeseõpetus Grupp on täis veebipõhine 39 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
23.09.2019 - 17.11.2019 Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: kunsti- ja tehnoloogiaained ning kehaline kasvatus Registreerimine avatud veebipõhine 39 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
23.09.2019 - 20.11.2019 Õpetajatöö eripära ja tegutsemiskompetentsid multikultuurilises lasteaias Registreerimine avatud auditoorne Tartu linn 40 akad. tundi Tartu Ülikool
24.09.2019 - 11.10.2019 Koos vaimult tugevaks: noorte vaimse tervise toetamine Grupp on täis auditoorne Haapsalu linn 32 akad. tundi SA Archimedes
Laeb veel otsingule vastavaid tulemusi