Täienduskoolitused

Täienduskoolituste kalendris on õpisündmusi paljudelt korraldajatelt paljudele sihtgruppidele. 21. sajandil õpime terve elu - mida Juhan ei tea, seda Juhan õpib.

Õppija:

  • Ole nõudlik ja õpi targalt!
  • Panusta, et koolitusest oleks Sulle võimalikult palju kasu!
  • Anna ausat ja sisukat tagasisidet!

Registreeritud kasutajana on Sul ligipääs sündmuse infole ja lõpudokumendile. Oled oodatud kasutama täienduskoolituste infosüsteemi Juhan registreeritud kasutajana. Keskkonda sisse logides kasutad riigi autentimisteenust. Sisse saad ID-kaardi, Mobiili-ID ja Smart-ID-ga. Endiselt töötab TAAT-logimine.

Küsimuste tekkimisel palun kirjuta e-kiri juhan@harno.ee.

TÄHTIS:

  • Palun kasuta Juhanit Chrome'i brauseris, mida Eestis ja maailmas enamlevinult kasutatakse (65-75%)!
  • Interner Exploreri kasutus Eestis jääb 3-4% piiridesse, mistõttu ei ole tegemist nn enamlevinud brauseriga, mistõttu arendustöödes ei vaadelda funktsionaalsuste toimimist IE-ga. Kasutajatoelt saate mittetoimimise korral soovituse vahetada brauserit.